İnsan Kaynakları politikamız aşağıdaki şekildedir:
  • Kurumsal değerlerimizi takdir eden ve destekleyen üyeler ile takım ruhunu ve açıklığı teşvik eden bir organizasyon yapısı oluşturmak.
  • Üyelerinin verimliliğini ve çalışma kalitesini artıran ve sektöründeki yetenekleri kendisine çeken bir topluluk oluşturmak.
Seçim ve Yerleştirme:

Açık pozisyonlarımız için potansiyel adaylar İK ekibimizle görüşür. İK havuzundan en iyi adaylar güvenilir ve standardize yöntemler ile seçilir. İhtiyaçlarımıza en uygun yetenekleri olan adayları işe alırız. Biz eşitlikçi fırsatlar yaratma taraftarıyız ve din, ırk, cinsiyet ya da yaşa dayalı ayrımcılık yapmıyoruz. İşe alım sürecimiz, adayları mesleki yeterliliklerine göre derecelendirmek için yapılan bir ilk görüşme ile başlar. İnsan Kaynakları tarafından seçilen adaylar, ilgili bölüm yöneticileri ile, yetenekleri ve deneyimleri doğrultusunda bir görüşmeye katılır.

İşe Alım ve Gelişim:

Beklentilerimize en uygun adaylar işe alınır. Teklifimizi kabul ederler ise, adayların işe alım evraklarını doldurması gerekmektedir. Evrakların teslimatından sonra, aday resmi olarak ekibimizin bir parçası haline gelir. İşe alım süreci tamamlandıktan sonra, seçilmemiş olan başvuru sahiplerine geri bildirimler yapılır. İşe alım ve gelişim süreçleri, işe alım sürecini takip eder. Bu süreçte, tüm çalışanlarımızdan hem kendilerine hem de firmaya değer katmalarını bekleriz. Tüm çalışanlarımızın katma değer sağlayan üyeler olmalarını sağlamak için onları:

  • Bilgi edinme ve kullanma konusunda yetenekli analistler
  • Bilgi çağındaki araçların yaratıcı kullanıcıları
  • Esnek düşünürler
  • Sorun çözücüler
  • Sosyal, kültürel ve teknik olarak gelişmiş bireyler olmaları yolunda teşvik ederiz

Firmamızın çok yönlü desteği ile çalışanlarımız maksimum potansiyellerine ulaşabilirler.