Atık Cam Toplama

Kisan HM, tesisinizden cam atıklarınızı alır ve çevre mevzuatına uymanıza yardımcı olur.