Hurda Cam

Kisan HM, müşterinin ihtiyacına göre temiz hurda cam sağlamaktadır. Hurda cam, doğrudan cam üreticilerinden sağlanmaktadır ve Kisan HM'nin toplama tesisine getirilmektedir.