Atık Alüminyum Toplama

Kisan HM, tesisinizden alüminyum atıklarınızı alır ve çevre mevzuatına uymanıza yardımcı olur.